Reglement inschrijvingen

LIDGELD
1. Een deelnemer dat lidgeld (€ 45.00) betaald voor 1 april van het lopende kalenderjaar kan genieten van een korting bij de inschrijving voor de feestmarkten, en op steun in geval van geschillen, …
2. Een deelnemer, die de laatste 2 jaar deelgenomen heeft aan onze feest- & kerstmarkten, dat lidgeld betaald na 1 april van het lopende kalenderjaar heeft geen recht op korting bij inschrijving, maar kan wel op onze steun rekenen.
3. Een deelnemer, die de laatste 2 jaar NIET deelgenomen heeft aan onze feest- & kerstmarkten, dat lidgeld betaald na 1 april van het lopende kalenderjaar heeft recht op korting bij inschrijving en kan op onze steun rekenen.
4. Markthandelaars die niet deelnemen aan onze feest- & kerstmarkten, maar wel onze ondersteuning nodig hebben betalen ook de vaste bijdrage van het lidgeld (€45).

INSCHRIJVEN
5. Iedere deelnemer die inschrijft, en lidgeld betaald, heeft voor 1 april van het lopende kalenderjaar betaald slechts € 3.00 per lopende meter.
6. Iedere deelnemer die inschrijft na 1 april van het lopende kalenderjaar betaald € 5.00 per lopende meter.
7. Iedere deelnemer die geen lidgeld betaald heeft, betaald € 5.00 per lopende meter.
8. Iedere deelnemer die inschrijft voor 1 april, met een totaal van minstens 23 lopende meter over alle deelnames en nog geen lidgeld betaald heeft, wordt automatisch lid. Dit ten voordele van lid.
9. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een betaalverzoek voor het staangeld van de desbetreffende feestmarkt(en). Dit moet minstens 2 weken op voorhand voldaan zijn ter bevestiging van de staanplaats. Indien niet, wordt de plaats niet ingepland, en moet de deelnemer indien nog mogelijk achteraan de lijst aansluiten.
10. Deelnemers die willen inschrijven op minder dan 5 dagen voor aanvang van de desbetreffende feestmarkt worden aanzien als “vrije opkomst”.
11. Inschrijvingen gebeuren enkel via het formulier op onze website. Inschrijvingen via sms, whatsapp, mail, … worden niet geregistreerd.


ONDERNEMINGSNUMMER & BA-VERZEKERING
12. Een ondernemingsnummer is verplicht om deel te kunnen nemen aan onze avond-, feest- & kerstmarkten. Zonder ondernemingsnummer kunnen wij u geen standplaats aanbieden.
13. Een copy of foto van een geldige BA-verzekering moet in ons bezit zijn voor aanvang van de feestmarkt waaraan de standhouder deelneemt. Indien ons secretariaat nog geen copy heeft, en de standhouder ter plaatse ook geen copy bij heeft, behoudt de vereniging zich het recht de standhouder te weigeren.

VRIJE OPKOMST
14. Vrije opkomst van leden die lidgeld betaald hebben, naar een feestmarkt is mogelijk maar is geen garantie op een staanplaats.
15. Vrije opkomst is ook aan € 5.00 per lopende meter. Elke deelnemer krijgt hiervoor een betalingsbewijs.
16. Voor standhouders die de eerste keer deelnemen aan onze avond-, feest- & kerstmarkten via vrije opkomst, is het raadzaam een copy mee te brengen van de inschrijving in de kruispuntbank.
17. Standhouders met een “machtiging ambulante handel” hebben voorrang.

TIJDENS DE MARKT
18. Het is verplicht te blijven staan op de standplaats vanaf aanvang van de feestmarkt tot het einde. Indien dit niet gerespecteerd wordt, is een mogelijke uitsluiting op een volgende markt van toepassing.
19. Er zullen per standhouder maximum 2 stopcontacten van 20 ampère voorzien zijn.


ANNULATIE
20. Annuleren van de staanplaats op minder dan 2 weken van de desbetreffende feestmarkt, geeft het lid geen recht op terugbetaling.


FACTURATIE
21. Op het einde van elk kwartaal wordt voor elk voldaan betaalverzoek een factuur gemaakt met de vermelding “reeds voldaan”.
22. Voor ‘vrije opkomst’ wordt op het einde van elk kwartaal een factuur gemaakt met de vermelding “reeds betaald”.

Laatste update: 30-01-2024