Disclaimer

Deze website is eigendom van de Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupertsreek & Klein-Brabant.

Bedrijfsgegevens:

Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant
info@boomsemarkthandelaars.be


Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

Doel van deze website

Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de diensten van de Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant.

Auteursrechten

De inhoud van deze website, zoals foto's, logo's, teksten, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ter beschikking gesteld ten informatieve titel. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat eventuele hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website.

Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Sociale media

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze webpagina’s kan delen of promoten op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan het ‘liken’ of ‘inchecken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via X. Deze buttons werken via stukjes code die van de sociale media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze stukjes code worden cookies geplaatst. Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant heeft daar geen invloed op. De sociale media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Privacyverklaring

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy bij het gebruik van onze website te beschermen. De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privésfeer in de verwerking van persoonlijke gegevens, en de GPDR-richtlijnen conform de Europese privacywetgeving, die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018.

Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant verbindt zich ertoe uw e-mailadres niet door te geven, te verkopen of af te staan aan derden zonder voorafgaande toestemming.

U kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te vermelden. Om bepaalde diensten te kunnen leveren, die op onze website worden aangeboden, moet Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant evenwel kunnen beschikken over enkele eenvoudige persoonsgegevens (naam, e-mailadres …). Wanneer u van een dergelijke dienst gebruik maakt, gaat u ermee akkoord dat Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert. Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant zal uw gegevens uitsluitend intern gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.

Op uw verzoek kan u op elk moment de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die op u betrekking hebben toegezonden krijgen via email, om ze te controleren of aan te passen.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen.

Op boomsemarkthandelaars.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie betreffende hun privacy beleid verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende websites.

Met de meeste internetbrowsers kan u de cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

Het is mogelijk dat het privacy- en cookiebeleid van Koninklijke martkramersbond van Boom, Ruperltreek & Klein-Brabant in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Cookie policy

Gebruik van cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer opslaat wanneer u onze website bezoekt. Ze brengen onder andere informatie over uw browsertype, uw besturingssysteem, uw geografische locatie, het websitebezoek, enz in kaart.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan indien ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.
In deze cookie policy leggen wij uit welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren. Deze policy maakt integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.
Uw toestemming geldt voor de volgende website: www.boomsemarkthandelaars.be
Op boomsemarkthandelaars.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het cookie-beleid van deze websites. Voor meer informatie betreffende hun cookie-beleid verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende websites.

Welke cookies kunnen er worden geplaatst?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die essentieel zijn om een website te laten functioneren.
Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zij kunnen invloed hebben op het gedrag van de website.
Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin u woont.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website.
Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

Marketing cookies

Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen.
Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses.
Deze cookies worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze webpagina’s kan delen of promoten op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan het ‘liken’ of ‘inchecken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de sociale media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze stukjes code worden cookies geplaatst. Koninklijke martkramersbond van Boom, Rupelstreek & Klein-Brabant heeft daar geen invloed op. De sociale media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Cookies uitschakelen

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van onze website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres secretariaat@boomsemarkthandelaars.be.

Laatste update: 30-01-2024