Lid worden

U denkt natuurlijk: “Wat voordeel haal ik hierbij want ik doe geen feestmarkten?”.

Dit willen wij u graag verduidelijken welke meerwaarde wij u kunnen bieden:

  • Middenstandsraden waar wij op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de winkeliers.
  • Marktcommissie’s.
  • Plaatselijke gemeentelijke activiteiten waar wij de mogelijkheid hebben om te overleggen met burgemeesters en schepenen. (Over bvb aankomende werkzaamheden)
  • V.F.A.H. – vergaderingen in Gent waar we op de hoogte blijven van de nieuwtjes in de wetgeving en zo nodig u hierover kunnen inlichten.
  • Proberen conflicten tussen u en de gemeente op te lossen.
  • De gemeente, die dit systeem ondersteunen, laten we een waardebon uitdelen aan nieuwe inwoners en jubilarissen zodanig dat deze weet hebben van het bestaan van de markt.
  • Indien wij genoeg leden op een markt hebben, organiseren wij acties of geven hiervoor financiële ondersteuning.
  • Voor de marktkramers die een artikel hebben die het toelaat om deel te nemen organiseren wij onze feestmarkten.

 

Af en toe gebeurt er ook wel eens iets minder formeel:

  • Na de statutaire vergadering, die toegankelijk is voor al onze leden, bieden wij iedereen een gezellig diner aan waar je tijdens het eten uw collega’s eens op een andere manier kan ontmoeten.

 

Heb je interesse en wil je ons vervoegen? Vul dan het formulier hier naast in.
Het lidgeld bedraagt €45,00 per jaar. Dit alles is toch uw bijdrage waard?.