Boomse Markthandelaars

Avondmarkt Reet 2023

Beste leden
Beste standhouders

Na contact met het gemeentebestuur van Reet blijkt dat de avondmarkt verzet is van 21 april naar 14 april 2023.

Kerstmarkten 2023 - update

Beste leden
Beste standhouders

Op onze website was per ongeluk een datum gewisseld.
Onze kerstmarkt te Buggenhout zal dus doorgaan op 16 december 2023. De kerstmarkt van Puurs is op zondag 17 december 2023.

Feestmarkten 2023 - Update

Beste leden en handelaars
Onze agenda voor de feestmarkten staat nu online.
Let wel: deze is nog wel onder voorbehoud tot we goedkeuring krijgen.

Feestmarkten 2023

Beste leden en handelaars
Begin februari zullen wij een lijst kunnen maken met al onze data (onder voorbehoud) voor onze feestmarkten.

Wettelijke garantie

Sinds 1 juni 2022 zijn de nieuwe regels voor de wettelijke garantie van toepassing.

Twee opmerkelijke nieuwe regels:
• De verkoper wordt voortaan geacht aansprakelijk te zijn voor elk gebrek dat zich voordoet tijdens de periode van 2 jaar volgend op de levering van het goed aan de consument, en niet langer alleen tijdens de eerste 6 maanden.
• Een andere opmerkelijke verandering is dat de consument voortaan ook een wettelijke garantie geniet voor digitale inhoud en diensten (bij het downloaden van een film, het streamen van een spel, enz.)

“Guidelines” ter verduidelijking van de wetgeving over de garantie

Om de zichtbaarheid van de nieuwe regels te bevorderen, heeft de FOD Economie de richtsnoeren of “guidelines” die de wettelijke garantie behandelen geactualiseerd. Ze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • garantie voor goederen (thematische guidelines voor elke onderneming die goederen verkoopt, ongeacht de sector);
  • onrechtmatige bedingen bij de onlineverkoop van goederen;
  • onrechtmatige bedingen in de renovatiesector;
  • wettelijke verplichtingen van meubel- en decoratieverkopers


Met die guidelines wil de FOD Economie bepaalde aspecten van de economische wetgeving toelichten, en adviezen en goede praktijken aanbieden om die wetgeving na te leven. Het doel is met name te voorkomen dat ondernemingen misleidende informatie aan consumenten verstrekken - of zich beroepen op onrechtmatige bedingen – over de garantie.

Raadpleeg de guidelines op de website van de FOD Economie.