Boomse Markthandelaars

Controles metrologische dienst

Op alle soorten weeginstrumenten worden controles verricht. Bedoeling van deze controles is om na te gaan of de bepalingen van de regelgeving worden nageleefd door de gebruikers en door de actoren die ze op de markt brengen.

De controles die de Metrologische Dienst verricht kunnen administratieve controles of technische controles zijn.

Administratieve controle

De administratieve controle is een administratief onderzoek om zich ervan te vergewissen of op het meetinstrument de verplichte informatie staat (metrologische markering en identificatieplaatje) en/of het instrument correct verzegeld is en conform blijft aan het modelgoedkeuringsdossier voor het betreffende model of type.

Technische controle

De technische controle wordt toegepast op een instrument, op initiatief van de controledienst van de Metrologische Dienst, op verzoek van de eigenaar, van de houder of de gebruiker van het instrument, of na een klacht.

De technische controle omvat een administratieve controle en de metrologische tests die voor periodieke herijk zijn vastgelegd.

Aangifteformulier weeginstrumenten

U kan het aangifteformulier hier downloaden